Linbane­parken

En park med solplats

Om parken

Linbaneparken är en långsmal park i bostadsområdet vid Linbanegatan. Här finns gräsytor och blandade perennplanteringar.

Namnet kommer från en linbanefabrik som tidigare låg på platsen.

Bildgalleri

Foto på en del av en Linbaneparken under hösten. I bilden syns stenlagda gångar omgärdade av gräsmatta och buskar. En av gångarna har en liten pergola över sig.
Foto på en del av Linbaneparken. I bilden syns två grillar och ett stort träbord med bänkar. De står på en grusyta. I bakgrunden syns gröna bänkbord.

Hitta hit

Adress: Linbanegatan