Kloster­parken

Vattennära park med historiska lämningar

Om parken

I Klosterparken kan du fortfarande se spår av ett franciskanerkloster. Klostret byggdes på 1200-talet och revs på 1600-talet. I den nordvästra delen av parken kan man se stenar som markerar klostret. Ett träkors förstärker platsens historia.

Klosterparken renoverades under mitten av 80-talet i tre etapper, då perennerna successivt togs in. Då gjordes de första större marktäckande perennplanteringarna och det som kom att kallas bland-och flerskiktplanteringar. En bland- och flerskiktplantering innehåller både träd, buskar, perenner och lökväxter.

I hela parken finns mycket magnolia. Du hittar arter och sorter som blommar tidigt på våren på bar kvist, men även junimagnolia och poppelmagnolia. Åbrinken är planterad med färgstarka, kraftiga perenner som ska ge känsla av frodighet.

Parken är som en strandpromenad längs kajen vid småbåtshamnen. Här finns boulebana, lekplats, bänkar, vackra perenner och massor av magnolior. På gräsytan finns plats för utflykt och aktiviteter med bland annat en beachvolleyplan.

Planskiss och växtförtecking

Bildgalleri

Foto på en del av Klosterparken. På bilden syns en gång- och cykelväg. På den högra sidan av vägen syns en småbåtshamn där några båtar ligger förtöjda. På den vänstra sidan av vägen syns perennplanteringar, buskage och träd.ra
Foto på en del av Klosterparken under våren. I förgrunden av bilden syns en parkbänk som står vid en grusgång. Längre in i bilden syns en mängd stora blommande körsbärsträd.
Närbild på rosa magnolieblommor. I bakgrunden syns vita magnolieblommor bakom ett suddigt filter.

Hitta hit

Adress: Munksundsgatan